หมวดสินค้า
สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
facebook
นโยบายของร้าน

นโยบายของร้าน

ให้บริการทั่งก่อนและหลังการขาย เพื่่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทุกท่าน แนะนำสินค้าก่อนขายโดยให้คำแนะนำในการสั่งซื้อสินค้าทีเหมาะสมตรงตามความ ต้องการของท่าน

สำหรับรายการเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นต้องติดตั่งประกอบสินค้า ทางร้านมีทีมงานพร้อมให้บริการ